“Wij werken aan ontwikkeling”

Onze kernwaarden

Ontwikkeling

Leerlingen leren bij ons om de regie te nemen én te kunnen dragen. We werken telkens vanuit de succesbeleving van de leerling. De inzet van begeleiding heeft tot doel dat de leerling zo zelfredzaam mogelijk in de samenleving komt te staan.  

Wij zien het als onze taak om de SO-leerlingen methodisch onderwijs op maat aan te bieden. Hoge opbrengsten staan hierbij centraal. Daarbij bereiden we de leerling voor op het vervolgonderwijs dat bij hun ontwikkeling past. 

Elke leerling moet zich gezien en gehoord voelen. Het is onze taak om de leerling te ondersteunen bij hun persoonlijke groei. De SO-afdeling biedt een breed onderwijsaanbod in een leeromgeving die aansluit bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

Zelfredzaamheid

De kern van de sociaal emotionele ontwikkeling is dat leerlingen zoveel mogelijk in verschillende situaties in de samenleving zich leren staande te houden. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en hulpvraag van onze leerlingen worden sociale vaardigheden zowel individueel als in groepsverband aangeboden, soms ondersteund door de (gedrag)deskundige van de school. Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid lopen als een rode draad door ons gehele onderwijsaanbod, temeer daar het van belang is om zelfstandigheid van de leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen. 

Respect

Binnen de school hanteren we de volgende gedragsregels:

 • Wij gaan netjes met elkaar om en behandelen elkaar met respect: we helpen elkaar als het kan. 
 • We proberen aardig voor elkaar te zijn. 
 • We proberen naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. 
 • We bemoeien ons alleen met onze eigen zaken. 
 • We doen elkaar geen pijn door te schoppen of slaan, maar ook niet door te schelden. 
 • We proberen iedereen te laten meedoen bij ons spel. 
 • We respecteren elkaar zoals we zijn. 
 • We gebruiken alleen fatsoenlijke taal. 
 • We respecteren elkaars bezit: 
  • We gebruiken alleen iets van de ander als hij of zij dit goed vindt. 
  • We gaan zorgvuldig om met de materialen van de school. 

Persoonlijke groei

Onze medewerkers hebben een proactieve houding als het gaat om emotionele en creatieve ontwikkeling bij onze leerlingen. Het gaat niet alleen om het opdoen van kennis, logica en informatie. Maar ook om emotionele en creatieve groei. Een kind dat zijn of haar eigen persoonlijkheid ontwikkelt. We bieden de kinderen een omgeving aan waar hij of zij altijd op kan terugvallen en proberen samen te reflecteren op moeilijke dingen maar geven ook de ruimte om zelf op ontdekkingsreis te gaan. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies