“Wij werken aan ontwikkeling”

Vakken

Op onze school geven we veel aandacht aan schoolse vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken en kritisch denken. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een goede werkhouding hebben en taken goed en zelfstandig kunnen uitvoeren. Tijdens de lessen willen wij de leerlingen hier zoveel mogelijk in aanmoedigen. 

De verschillende vakken die wij aanbieden zijn: 

  • taal (aanvankelijk lezen), begrijpend lezen, mondelinge taal en schriftelijke taal
  • rekenen 
  • creatieve vakken
  • sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
  • burgerschap
  • muziek en cultuur
  • bewegingsonderwijs en zwemonderwijs

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies