“Wij werken aan ontwikkeling”

Team

Schoolteam

Het team van onze school voor speciaal onderwijs bestaat uit: 

 • De directie (directeur, adjunct-directeur). 
 • Leerkrachten, vakleerkracht bewegingsonderwijs, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistenten. 
 • Intern begeleiders en orthopedagogen. 
 • Paramedici: logopedist, fysiotherapeut, muziektherapeut en psycholoog. 
 • Conciërge en opzichter gebouwen. 
 • Een management assistent en administratief medewerkers. 
 • Vrijwilligers. 

Specialisaties

Binnen het team zijn er verschillende specialisaties zoals: digitale geletterdheid, cultuur, Jonge Kind, coördinator Gezonde School waaronder ook de Vreedzame School en Rots en Water. Ons team blijft zich ontwikkelen binnen de verschillende vakgebieden. Hoe wij ons de komende jaren willen ontwikkelen staat beschreven in ons schoolplan

Stagiaires 

Elk jaar hebben wij bij ons stagiaires op school, onder andere van: 

 • Pabo: studenten leraar basisonderwijs
 • Universiteit: studenten orthopedagogiek
 • Hanzehogeschool
 • CIOS of ALO: studenten sportleraar  
 • Noorderpoort/Alfa College mbo: studenten onderwijsassistent 
 • Social Work 

Door binnen de verschillende vakgebieden stagiaires een plek te bieden zijn we op de W.A. van Lieflandschool een erkend leerbedrijf. 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies