“Wij werken aan ontwikkeling”

Aanpak

Op de W.A. van Lieflandschool geven wij de leerlingen bewust en doelgericht les. Dit doen wij door ons jaarlijks te richten op een aantal speerpunten. Deze speerpunten staan hieronder beschreven. 

Ons onderwijs richt zich op het behalen van goede resultaten door onze leerlingen. Ook willen wij graag dat ze actief en zoveel mogelijk zelfstandig bezig zijn tijdens de lessen. Door middel van het vak burgerschap en cultuureducatie moedigen wij de leerlingen aan mee te doen met de wereld om hen heen. 

Speerpunten 2022-2023

Meer regie voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten

We blijven ons inzetten om iedereen te betrekken bij ons ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel om de leerlingen meer te betrekken is het tot stand brengen van een leerlingenraad (hieronder beschreven). 

Leerlingenraad

Zoals hierboven beschreven is het ons speerpunt om onder andere de leerlingen meer te betrekken bij ons onderwijs en meer regie te geven. Dit willen we onder andere doen door tot stand brengen van een leerlingenraad SO. Door COVID-19 hebben we wat achterstand opgelopen, maar in het schooljaar 2022-2023 pakken we dit weer op. We hopen tijdens dit schooljaar de leerlingenraad te kunnen presenteren. 

Kunst & Cultuur en burgerschap  

Wij willen graag dat onze leerlingen oefenen hoe ze hun mening en emoties kunnen laten zien. Tijdens de kunst- en cultuurvakken kunnen ze dit leren en ontdekken. Ook zien ze hier hoe anderen dit doen. Tijdens deze vakken ontdekken de leerlingen welke manier van uiting het beste bij hun past. Wij werken op dit gebied samen met docenten van VRIJDAG

Digitale geletterdheid

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te leren hoe ze hier mee moeten omgaan. Dit jaar gaan we daarom werken met speciaal op maat gemaakte lessen uit de methode Basicly. 

Bordfolio

Wij richten ons op goede resultaten voor onze leerlingen. Om deze resultaten goed in te kunnen zien krijgen de kinderen een rapport. Dit jaar vormt het portfolio 'Bordfolio' de basis voor het rapport van onze leerlingen. Het Bordfolio is een persoonlijk digitaal portfolio waarin de leerlingen met film en foto's laten zien wat ze willen leren en al geleerd hebben. Ouders krijgen twee keer per jaar persoonlijk een link om het portfolio te kunnen bekijken. 

De Gezonde School  

Wij zien graag dat onze leerlingen actief bezig zijn. Onze school heeft dan ook het certificaat Gezonde School. Hier blijven we constant aan werken. Zo is er dit jaar een nieuw en uitdagend schoolplein gemaakt en willen we een beleid maken op het gebied van welzijn. Lees hier meer over wat wij nog meer doen als Gezonde School. 

De Vreedzame School 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen meedoen met de wereld om hun heen. Daarom doen wij mee met de Vreedzame School, dit is een compleet programma voor basisscholen. Met dit programma leren kinderen sociale competenties zoals: communiceren, samenwerken en jezelf in anderen kunnen verplaatsen.

Ook leren ze hoe ze mee moeten doen met de samenleving. In het programma van de Vreedzame School zien we de klas en de school als een kleine samenleving, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Hier krijgen de kinderen een stem, nemen ze samen beslissingen en lossen ze conflicten op. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De kinderen leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies