“Wij werken aan ontwikkeling”

De Talentklass

De Talentklass is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening in het basisonderwijs. Het is een initiatief onder het Experiment Onderwijszorgarrangementen tot en met 2028 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze missie

Onze missie is: ‘onderwijs bieden aan kinderen met (kenmerken van) autisme. Want ook zij hebben het recht om zich te ontwikkelen.’

Vaak komt deze groep in een reguliere onderwijssetting niet tot ontwikkeling. Wij bieden deze kinderen een plek waar dit wel kan. We hebben een oriëntatiegroep waarin we samen uitvinden welke omgeving of aanpak nodig is. Ook hebben we een voltijd groep voor kinderen waar de omgeving van het reguliere onderwijsaanbod niet passend is.

Voor wie is de Talentklass

De Talentklass biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met (kenmerken van) Autismespectrumstoornissen (ASS) in de basisschoolleeftijd. Soms is nog niet duidelijk wat een kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. In de oriëntatiegroep kunnen we daar gedurende een jaar in samenwerking met zorg en ouders achterkomen.

Dit kan bijvoorbeeld regulier onderwijs zijn met aanpassingen, maar ook speciaal onderwijs, de voltijdgroep en educatieve dagbesteding waar wij mee samenwerken. Voor kinderen waarvan duidelijk is dat ze structuurafhankelijk kunnen ontwikkelen in een klas van acht kinderen, is er de voltijdgroep. In de oriëntatiegroep gaan de kinderen maximaal twee dagen naar school en in de voltijdgroep vier dagen.

Wat voor onderwijs bieden wij?

In de Talentklass werken wij vanuit de visie van Talentgericht werken. Het uitgangspunt is dat we er vanuit gaan dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen (iedereen is talentvol), als het talentvolle gedrag van een kind wordt aangesproken.

Talentvol gedrag kun je herkennen aan: enthousiasme, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, diepte van verwerking, creativiteit en het vragen/krijgen van ondersteuning. Door momenten aan te grijpen waarin het kind talentvol gedrag laat zien, kunnen we beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit doen we, door de kinderen ruimte te geven, structuur te bieden en flexibel te ondersteunen. Daarbij is een vertrouwde en veilige omgeving essentieel.

Hoe werken wij?

Bij de start stellen we samen met ouders/verzorgers en schoolpoli (Accare/Molendrift) een Verklarende Analyse op, waarin onder andere staat wat wel en niet werkt voor het kind. Vervolgens stellen we samen met het onderwijs een ontwikkelperspectief en bijbehorende doelen op.

Om de zes weken evalueren we het ontwikkelproces van het kind. Dit doen we altijd samen met de ouders/verzorgers, de schoolpoli en de leerkracht. Hierbij maken we gebruik van het platform ‘Samen1plan’.

Waar zitten wij?

Onze klassen zijn gevestigd in de W.A. van Lieflandschool aan de Paterswoldseweg 131 in Groningen. Kinderen kunnen gebruik maken van een eigen ingang. De school zit naast het Stadspark. We maken hier volop gebruik van en spelen en bewegen buiten. Ook helpt deze omgeving kinderen te ontprikkelen.

Meer weten?

Stuur dan een e-mail.

U kunt ook bellen tijdens kantooruren naar 050 321 04 88.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies